Flexibilní hypotéka Komerční banka

Hledáte úvěr na bydlení, který se Vám přizpůsobí i během splatnosti? Jednu z možností financování poskytuje i Komerční banka prostřednictvím produktu Flexibilní hypotéka, díky které můžete volně upravovat parametry hypotéky i během splácení. Hypoteční úvěr je závazek na dlouhé období, přinejlepším na několik let, pro většinu lidí i na několik desetiletí. Během tak dlouhé doby se logicky mění i finanční situace klienta. Díky Flexibilní hypotéce můžete pružně reagovat na změnu příjmu i během splácení úvěru. Tento produkt umožňuje snížení měsíční splátky až o polovinu, možnost odložení začátku splácení o 12 měsíců ale i možnost přerušení splácení až na dobu 3 měsíce (během odkladu se neplatí ani jistina ani úroky).

Naopak, pokud se Vám finanční situace zlepší ať už z důvodu povýšení nebo změna zaměstnání, Komerční banka umožňuje realizovat mimořádnou splátku až do výše 20% ze zůstatku úvěru každý rok bez poplatku. Podmínkou pro jakékoliv výše uvedené změny splátek je řádně uhrazení minimálně 12 po sobě následujících měsíčních splátek.
Odklad, snížení nebo přerušení splácení však má svá pravidla, která je třeba respektovat. Flexibilní splácení je určeno pouze pro klienty, kteří mají v Komerční bance velmi dobrou platební disciplínu - nedostali se do prodlení s žádnou splátkou déle než 30 dnů. Zároveň je třeba dodržet termín, do kdy je možné o snížení, zvýšení či odklad splátek požádat - nejméně dva pracovní dny před termínem splátky. Navíc Komerční banka umožňuje bezplatné změny splátek pouze jednou za rok. V případě, že si bude chtít splátku zvýšit nebo snížit více krát do roka, změna bude zpoplatněna částkou 2000 Kč.


Kromě výše uvedeného je změna splátky možná pouze do takové výšky, aby se zachovala minimální (v případě snížení) nebo maximální (v případě zvýšení) lhůta splatnosti.

Základní parametry úvěru
Komerční banka poskytuje Flexibilní hypotéku ve výši od 200 000 Kč, přičemž maximální objem úvěru je omezen hodnotou zastavené nemovitosti. V případě hypotečního úvěru Klasik je možné financovat maximálně 85% z ceny nemovitosti. Hypoteční úvěr plus umožňuje až 100% financování. Odklad splátek na začátku o 3 měsíce je možný jen u úvěrů do 85% LTV. Úvěr lze splácet minimálně 5 let, maximálně 30 let. Klient si může zvolit fixaci úrokové sazby od 3-10 let nebo 15 let od podpisu smlouvy.